Kaikki sanakirjasi sanat ovat käytettävissä harjoitteluun

Sana-käännös

Englannin kielen sanojen kääntäminen

Käännös-sana

Englannin kielen sanojen tunnistaminen käännöksistä.

Sanojen oikeinkirjoitus

Harjoitus englannin kielen sanojen oikeinkirjoittamiseksi

Lauseen muodostus

Sanojen yhdistäminen lauseeksi