Irregular Verbs in English

77

Base Form - Past Tense Form - Past Participle

be - was/were - been

do - did - done

have - had - had

say - said - said

make - made - made

go - went - gone

take - took - taken

come - came - come

see - saw - seen

know - knew - known

get - got - got/gotten (US)

give - gave - given

find - found - found

think - thought - thought

tell - told - told

become - became - become

show - showed - shown

leave - left - left

feel - felt - felt

put - put - put

bring - brought - brought

begin - began - begun

keep - kept - kept

hold - held - held

write -wrote - written

stand - stood - stood

hear - heard - heard

let - let - let

mean - meant - meant

set - set - set

meet - met - met

run - ran - run

pay - paid - paid

sit - sat - sat

speak - spoke - spoken

lie - lay - lain

lead - led - led

read - read - read

grow - grew - grown

lose - lost - lost

fall - fell - fallen

send - sent - sent

build - built - built

understand - understood - understood

draw - drew - drawn

break - broke - broken

spend - spent - spent

cut - cut - cut

rise - rose - risen

drive - drove - driven

buy - bought - bought

wear - wore - worn

choose - chose - chosen

beat - beat - beaten

catch - caught - caught

cost - cost - cost

eat - ate - eaten

fly - flew - flown

forget - forgot - forgotten

hide - hid - hidden

hit - hit - hit

lay - laid - laid

lend - lent - lent

ride - rode - ridden

sell - sold - sold

shine - shone - shone

shoot - shot - shot

shut - shut - shut

sing - sang - sung

sink - sank - sunk

sleep - slept - slept

split - split - split

steal - stole - stolen

strike - struck - struck

swim - swam - swum

teach - taught - taught

throw - threw - thrown

wake - woke - woken

win - won - won

Klikkaa kaikkia sinulle tuntemattomia sanoja nähdäksesi niiden käännökset ja ymmärtääksesi niiden merkityksen kyseisessä kontekstissa.
Lauseiden kääntämiseksi paina Ctrl ja napsauta useita sanoja.